PRISMA flow chart_hernia - ESRA

PRISMA flow chart_hernia